۱۳۹۳ مهر ۲۸, دوشنبه

اسیدپاشان لطفن اسید را روی آلت تناسلی خودشان بریزند و مردم ایران را راحت کنند....


سربازان گمنام اسید پاش امام زمان و خامنه ای عضو  بسیج و سپاه و گروه انصار الله اصفهان, لطفن اسید ها را روی مغز پوک پر از فتواهای مملو از جهل و جنایت و آلت تناسلی پر از عقدهای جنسی و معتقد به مذهبتان بریزید  و جان و ناموس مردم ایران را آزاد بگذارید.

این دنیا را به ما واگذار کنید و به بهشت جاوید و حوریان ٧٠ متری خود در بهشت بپیوندید. ما از ذهن متعفن و پر از شرارت شما از دین و آیین شما متنفریم.  شما منفورترین  شیاطین همه قرون به پیامبران و امامانتان بپیوندید و جهان را از جنایات و توحشتان پاک کنید.


هیچ نظری موجود نیست: