۱۳۹۳ آبان ۱۱, یکشنبه

((نه اسید و شکنجه نه دار و گلوله ))


((تقدیم به دختران و زنان معصومی که اسید جهل و جنایت مذهب، در آسمان دیارشان...
وزیدن گرفت!....))
نهراسیده ام از مرگ، هرگز!... 
ببین که چگونه در هجوم گلوله ها و خنجرها ایستاده ام 
و صورتم را چو پرچمی مقدس در تحقیر ترس و شکنجه برافراشته ام! 

شلیک کن به سوی من، مرا به دار، بیاویز
اسید جهالتت را بر صورت پر از خشم من بریز!
نه مرگ پایان من نیست،
نه اسید و شکنجه، نه دار و گلوله...
پایان یک قناری نیست!.....

من نغمه هایم را برای کودکان فردا خوانده ام 
و آرزوهایم را بر پیکره تاریخ حک کرده ام 

ایمان داشته باش که ایمان دارم 
منفجر خواهند شد روزی افکارم 
در شکنجه گاه ها 
زندان ها و میادین اعدام....
آنزمان که سرود پیروزی 
ترانه ایست از اشعارم.

نه!...، هرگز از مرگ نهراسیده ام 
ببین که چگونه در هجوم گلوله ها و خنجرها ایستاده ام 
و صورتم را چو پرچمی مقدس در تحقیر ترس و شکنجه برافراشته ام !

ایمان داشته باش که ایمان دارم
منفجر خواهند شد روزی... 
افکارم...

(شکوه بختیاری)


عکس از / https://www.facebook.com/StealthyFreedom/ picture from

۱ نظر:

ناشناس گفت...

http://www.radiomani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21:comments&catid=7:payam&Itemid=18#comments
http://sarashams.blogspot.tw/2014/02/blog-post_28.html
http://kajdoum1.blogspot.fr/2014/11/blog-post_12.html#comment-form