۱۳۹۴ خرداد ۱, جمعه

کشف پیکرهای 175 غواص که دست بسته "زنده به گور" شدند!


برای پدربزرگ و مادربزرگ که هنوز کاروان های اجساد  شهدا را
چشم انتظارند!...

((برادارن خفته!))

 دست یا سر؟!
قطار تابوت تا دوردست
صلیب بر دوش می کشند
زنان و دخترکان...

پاره پاره ها چند بریده انگشت!
استخوان های پوسیده...
دست یا سر؟!

سوغات از دیار فراموش شده!
قطار تابوت تا دوردست

برادران خفته!...،
چنگ انداخته بر تابوت
انگشتان ظریف و سپید زن؛
" دست یا سر؟!"

(شکوه بختیاری)


هیچ نظری موجود نیست: