۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۸, جمعه

این ترانه, این خشم, این نفرت متعلق به تو و تمام کسانیست که از بچه ها برای همخوابگی استفاده کردید . روسپی خانه ها و خانه های عفاف ساختید و یا به این مکان ها پا گذاشته اید. این انزجار بیت بیت این ترانه ی غمگین, متعلق به شماست به همه شما موجودات نفرت انگیزی که استفاده از زنان و کودکان و مردان را برای همخوابگی در سرسر دنیا ترویج داده اید!....
 

هیچ نظری موجود نیست: