۱۳۹۲ مرداد ۹, چهارشنبه

گناه در شهوت کثیف نگاه مذهبی توست, نه در صورت و بدن من...

Sin is in your eyes...

گناه در شهوت کثیف نگاه مذهبی توست, نه در صورت و بدن من...

هیچ نظری موجود نیست: