۱۳۹۲ مرداد ۱۱, جمعه


دهشتناک ترین و جنایتکارترین حکومت ها در دنیا, حکومت هایی هستند که از قوانین خدایان و مذاهب پیروی می کنند
و یا سردمداران خودکامه  و دیکتاتوری دارند که احکام خود را  خداگونه می پندارند...هیچ نظری موجود نیست: