۱۳۹۲ مرداد ۲۱, دوشنبه

همکاری عزرائیل با روحانی...


هنوز مادران داغدار سرگشته در گورستان خاوران, استخوان های فرزندانشان را جستجو می کردند...که عزرائیل سال دهه ٦٠ به دادگستری بازگشتهیچ نظری موجود نیست: