۱۳۹۳ شهریور ۲۲, شنبه

دلتنگم از این جهل از این گمراهی..


من در کشوری متولد شدم که بیشتر مردمانش دعا, زیارت و نذر آرزوهایشان را به سرنوشت شوم مردی گره می زنند....
که برخلاف قرار داد مالی برادرش با خلیفه وقت به فکر خلافت افتاد. خانواده اش را در صحرا سرگردان کرد, شکست خورد و حتی نتوانست  از اسارت آنان و بریده شدن سر خودش و همراهانش... جلوگیری کند....

یا برای من باورکردنی نیست که بیشترین درصد هممیهنان من,  از مردی مدد می طلبند...که حتا نتوانست یک مشک آب را سالم به مقصد برساند!...

و هموطنان من همواره در هر نشست و برخواست یا علی می گویند..., مردی که تاریخ فجیع کشتارش, تنها  در یک روز به گفته خمینی؛ ٧٠٠ سر بریده بوده است!!!!...

دلتنگم از این جهل از این گمراهی...دلتنگم....هیچ نظری موجود نیست: