۱۳۹۳ مهر ۷, دوشنبه

((من از عریان کردن حقیقت, هراسان نیستم!))
((من از عریان کردن حقیقت, هراسان نیستم!))

در خاورمیانه بسیاری از دختران و زنان, 
بدون عشق بدون محبت, بدون میل... 
با مردان پیر متمکن ازدواج می کنند!.

مردان با ریشخندی نفرت انگیز می اندیشند؛
" اینان به دلیل منفعت و ثروت,
عشق و آرزوهایشان را فروخته اند!"

و پسران عاشق هموطنمان,
ما را روسپی جاه و مقام می خوانند!

و ما بر سر سفره عقد
مسخ شده, مثله شده , مرده, ... اما با لبخند
به کودکانی می اندیشیم...
که هرگز ,
گرسنه نخواهند ماند...

مرا دریاب هموطن,
من از عریان کردن چهره کریه حقیقت...,
هراسان نیستم!.

((شکوه بختیاری))

هیچ نظری موجود نیست: