۱۳۹۳ آبان ۲۷, سه‌شنبه

((شعری برای خانواده خمینی ))


A Poem for Ayatollah Khomeini's family!

((شعری برای خانواده خمینی ))

به چه افتخار می کنید؟...شما!...
بی آبروترین خاندان قرن!
به هیتلری که قرآن می خواند
و پسران نوجوان را به روی مین ها فراخواند؟

به دستار بر سری
که لچک بر سر زنان کشید
و رنگ سیاه نفرت انگیز روحش را
...!بر سرتا سر کوچه ها و خیابان های ایران پاشید

چگونه هر روز سر بر می دارید شما؟
و در گذرگاه ها چون گرگ های گرسنه سرگردانید
و شرم نمی کنید از نام پدربزرگتان
از نام جنایتکارترین امام ایران....

اعتراف کنید که چگونه ممکن است
یک پیرمرد کثیف بچه باز
که دخترکان ٩ ساله را زن می پنداشت!
و فتوای تجاوز به کودکان شیرخواره را نگاشت!

هرگز دست های پلیدش را
در بین ران های دخترکان شیرخوارتان...
فرو نبرده باشد؟

نه!... هیچکس به شرافت گفته های شما باور ندارد
خاندان شما...
پدربزرگ منحوس و روان پریش شما
ایران زیبا را به خاک و خون کشید....

چگونه هر روز, سر بر میدارد شما!
و در رسانه ها خود ارضایی می کنید
در حالی که لبخند ی تمسخر آمیز بر لب دارید!

چگونه هرگز بخشش نخواسته اید شما!
و غرامت نپرداخته اید!...

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: