۱۳۹۳ آبان ۱۶, جمعه

((دو اشتباه مرد!))
((دو اشتباه مرد!))

مرد مرا دوست داشت، مرا بوسید، در آغوش کشید.
با من نفس کشید، خوابید!

مرد تنها دو اشتباه داشت.
نامرد بود و
پیش از بازگشتن من،
پنجره روسپی ها در اینترنت را...
هنوز نبسته بود!....

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: