۱۳۹۴ فروردین ۲۳, یکشنبه

آیا کمی مشکوک نیست که محمدرضا عباسی چند ماه بعد از افشاگریش فوت کرد؟


آیا کمی مشکوک نیست که محمدرضا عباسی چند ماه بعد از افشاگریش فوت کرد؟

فیلم افشاگری دكتر محمدرضا عباسی درباره فقر در جزیرة مینو و استان خوزستان در برنامه "صندلی داغ" هرگز اجازه پخش دریافت نکرد و تنها بخش کوتاهی از این گفتگو در شبکه های اجتماعی پخش شد. وی که جانباز جنگی بود, پس از این مصاحبه در سال ۹۱ فوت کرد و دلیل مرگ وی دلیل سکته قلبی ذکر شد.هیچ نظری موجود نیست: