۱۳۹۴ فروردین ۲۳, یکشنبه

((نارنجک های کاغذی))
تقدیم به خاطره همه روزنامه نگاران, کاریکاتوریستان و فیلمسازانی در راه آزادی بیان جان باخته اند:

((نارنجک های کاغذی))

زمانی که شعرها به نارنجک تبدیل شوند
و کاریکاتورها به خنجر...,
هیچکس...
از مسلسل های دکه روزنامه فروشی
هراسی نخواهد داشت...
و مردم برای شلیک گلوله ای
سطری خواهند نگاشت!

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: