۱۳۹۴ فروردین ۲۹, شنبه

((در مراسم اعدام یک زن))/ ((In the execution ceremony of a woman))((در مراسم اعدام یک زن))

((In the execution ceremony of a woman))

محاکمه شدم, همه چیز تمام شد! 
و مادرم حتا برای مراسم خاکسپاری حاضر نبود!.

I went on trial, every thing is done
And my mother didn't even attend for my funeral!

رگ های دستم را سربریدند و بخیه زدند
سکوت کردم...هیچ راه گریزی به کوچه های خوشبخت کودکی ام نبود
و پسرانی که مرا در آغوش می کشیدند و دوچرخه سواری به من می آموختند...
سال ها بود از ایران گریخته بودند!.

They cut off my heads vessels in my hands and stitch them
I was silent ... there was no escaping to the happy alleys of my childhood
And the boys that hugged me and taught me bike riding ...
Years ago fled from Iran!
تنها کفن سپیدی را که نیمه برهنه بود بر شانه هایم آویختند!...
و اعدامم کردند...

محکوم شدم, مردم....
و از آن پس
هرگز مردی را عاشقانه در آغوش نکشیده ام!....

(شکوه بختیاری)

They hung a white shroud that was half-naked on my shoulders!.
And they executed me ...
I was sentenced, I was dead ....
And after that
I never hugged any man with love! ...

(Shokooh Bakhtiari)
--------------------------------------

Iran Nomad's Life

Villagers spray the groom, Mohammed Zamanpour, 25, and his bride Manijeh, 16, with foam confetti at a Bakhtiari nomad wedding in the mountain village of Abid near the town of Masjid-e-Soleiman in southwestern Iran, Thursday, Nov. 29, 2007. Migration has been a way of life for nomads such as the Bakhtiari in Iran for thousands of years but the phenomenon is slowly disappearing as government encroaches and the attractions of urban life draw some away from the nomadic lifestyle. (AP Photo/Ben Curtis)

http://blog.apimages.com/2015/02/13/close-up-photographer-ben-curtis/#jp-carousel-17327

هیچ نظری موجود نیست: