۱۳۹۴ آبان ۴, دوشنبه

از خائنین سپاسگزارم!

از افرادی که در سخت ترین شرایط زندگی مرا تنها گذاردند یا به من خیانت کردند, سپاسگزارم.
چرا که آنان به من آموختند ؛ من نیرومندتر ازآنچه می پنداشتم..., هستم!.

شکوه بختیاری

هیچ نظری موجود نیست: