۱۳۹۴ آبان ۴, دوشنبه

بهترین راه شناخت دوستان واقعی

تنها راه شناخت دوستان واقعی, عشق حقیقی و آشنایان مورد اعتماد, این است که به آنان ابراز کنید.
شما درگیر مشکلات مالی بسیار شدیدی هستید و به کمک آنها احتیاج دارید.

سپس به نظاره بنشینید که چگونه اطرافیانتان از شما خواهند گریخت. چون مگس های مزاحم و عجولی...
که ازباغ گلی بدون سطل های زباله...فراری هستند.
شکوه بختیاری
Shokooh Bakhtiari

هیچ نظری موجود نیست: