۱۳۹۰ مرداد ۲۶, چهارشنبه

ما بدحجاب ها را توی خیابان کتک می زنند و دستگیر می کنند، که چرا مثل زن معاون امام جمعه تویسرکان چادری نیستیم؟!


هیچ نظری موجود نیست: