۱۳۹۰ شهریور ۱, سه‌شنبه

آیا این ویدئو را که سند وحشی ترین شکنجه و اعدام مذهبی در دنیاست، را دارید؟


 چه کسی این ویدئو را دارد دکتری در یک بیمارستان...

در حال اره کردن سر یک بچه است،

سر بچه تازه بدنیا آمده که از رحم مادر حامله اش  بیرون کشیده شده و زن حامله  زنده است و از درد بی هوش شده...

حکم دادگاه اسلامی است که بچه حرام زاده است و باید در رحم مادر بماند و فقط سرش بیرون بیایید از بدن مادر تا با اره قطع شود!!!
و مادر هم همانطور جان بدهد!!!،

 ۳ سال پیش این ویدئو را دیدم چند ثانیه اش را و حالم به هم خورد واز سر کامپیوتر رفتم...

وقتی برگشتم که کپی اش را نگه دارم همان لحظه از فیس بوک حذف شد...

فکر کنم کشور اندونزی بود یا یک کشور عربی نمی دانم...

آیا این ویدئو را که سند وحشی ترین شکنجه و اعدام مذهبی در دنیاست را دارید؟،

لطفا برای من بفرستید...

دنیا باید ببیند...

هیچ نظری موجود نیست: