۱۳۹۲ مهر ۲۰, شنبه

((مرا در زوزه های نفرت انگیز دعا و عبادتان یاد کنید))


در زوزه های نفرت انگیز دعا و عبادتان؛
تمامی امامانتان و قوانین متوحش الهی یتان و خداوند و پیامبرتان را
به شهادت !
بر کفر و شکنجه و اعدام من، بطلبید..

و من یک یک دختران ٩ ساله ای را که در خون حجله قوانین وحشیانه شما غلطیده اند
و تمام زنانی که در گودال های سنگسار جهل شما مدفون اند

و باکرگانی که پیش از اعدام گوشت و پوستشان از هم دریده شده اند
و ٤ زنی که در حرمسرا به زنجیر بردگی کشیده شده اند...
به شهادت می طلبم؛
که من،
از دین شما
از آیین شما بیزارم...
و بوی تعفن مذهب و قوانین چرکین مقدستان
از مجلسی که کودکان فرزندخوانده را به تجاوز و هم خوابگی می بخشد!
عالمگیر است...

مرا در زوزه های نفرت انگیز دعا و عبادتان یاد کنید
که مرتد بودن را
،
 چون آیینی مقدس!...،
 پاس می دارم!

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: