۱۳۹۳ خرداد ۲۵, یکشنبه

جوک شورت پرچم در برزیل


میگن از یک برزیلیه پرسیدند چرا فقط ساپورت پرچم حکومت اسلامی را درست کردید نه شورتش را.

برزیلیه میگه:"بابا شورتش را هم  اول درست کردیم. ولی یک جورایی جن داشت.

می پرسند چطور مگه ؟

میگه: راه به راه به زن و مردی که پوشیده بودنش می گفت؛"
موهایت را بکن تو, خودت را بپوشان, حجابت را رعایت کن...."

(شکوه بختیاری)


هیچ نظری موجود نیست: