۱۳۹۳ تیر ۵, پنجشنبه

زمانی که زنان در امریکا حق رای نداشتند...
عکس سوزان ب. آنتونی در سال ١٨٧٢ که مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفت. جرم او تلاش برای رای دادن بود .
 زمانی که  زنان در امریکا حق رای نداشتند.This is a photo of Susan B. Anthony in 1872 getting beaten and arrested for trying to vote when it was illegal for women to do so.