۱۳۹۳ تیر ۵, پنجشنبه

هرگز یک زن نمی تواند

هرگز یک زن نمی تواند حقوق انسانی خود را, بدون پرداخت تاوانی سنگین, از جامعه ای مردسالار طلب کند.

(شکوه بختیاری)هیچ نظری موجود نیست: