۱۳۹۳ خرداد ۲۷, سه‌شنبه

((آیا زمان آن نرسیده است که نمایندگان مجلس, سرشان را از شورتشان بیرون بیاورند...))

۱۹۵ نماینده مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای خطاب به حسن روحانی امضا کرده و خواستار پیگیری جدی مساله حجاب در کشور شده‌اند!!!.

آیا زمان آن نرسیده است که نمایندگان مجلس, سرشان را از شورتشان بیرون بیاورند؟!...
در اینجا به عنوان یک زن ایرانی چند نکته را که همیشه در نگاره هایم تکرار کردم برای هزارمین بار به فاحشه های مغزی حکومتی، که مردم و به خصوص زنان کشور مرا با افکار بیمار جنسی روانی، پوسیده مذهبی به گروگان گرفته اند تکرار می کنم. آیا وقت آن نرسیده که سردمداران حکومت ایران سر و دستشان را در موقع صحبت کردن و یا قانونگذاری، از شورتشان بیرون بیاورند؟. آیا زمان ان نرسیده که به جای استفاده از اراذل متجاوز در پست های حکومتی از جوا نان دلسوز و آزادی خواه کمک گرفت؟. تا چه زمان زنان و دختران ایران باید طعمه عقده های جنسی قانونگذاران مذهبی باشند؟.
چگونه می توان به این درنده خویان آموخت که ما زنان و دختران مسئول عقده های جنسی شما نیستیم. بدن ما فقط و فقط به ما تعلق دارد. ما چون شما انسانی برابر هستیم و تنها دوست و همبستر مردی خواهیم بود که او را دوست داریم. ما آرایش و میل به زیبایی را به اقتضای حس زنانه و فطری خود داریم. و ما همان مادرانی هستیم که شما را در بدن خود پرورش دادیم.
از شیره جان خود به شما دادیم و لباس و پوشاک شما را تا دوران جوانی شما انتخاب و تهیه کردیم. پس چگونه به خود اجازه می دهید که در بزرگسالی راه را بر مادران و زنان آینده ببندید و به لباس و نوع آراستگی آنان دخالت کنید!. ما برده و اسیر شما نیستیم ما نیمی از جمعیت ایران هستیم و شما از دریچه شگرف زنانه ای متولد شده اید که امروزه با بی شرمی تجاوز و بی حرمتی به آن را مباح می دانید!. شرمتان باد شما ناخلفان که حتی مادرانتان را سرافکنده کردید و حکومتتان را لکه ننگی برای همیشه تاریخ.

http://www.fozoolemahaleh.com/2014/05/31/بانوی-شکنجه-شده-توسط-عوامل-رژیم

هیچ نظری موجود نیست: