۱۳۹۳ اسفند ۱۰, یکشنبه

مردانی با گرایشات شدید برده داری زنان


در طول تاریخ بشر؛ بی شرمانه ترین و رذیلانه ترین قوانین ضد بشری برای سرکوب زنان, همواره به نام ادیان و فرمان خدایی واهی و به دست مردانی متعصب و بیرحم با گرایشات شدید برده داری زنان نگاشته شده اند و به جوامع و بویژه به مردم عامی, تحمیل شده است.

 
(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: