۱۳۹۴ فروردین ۳, دوشنبه

"برای مردان افغان که فرخنده نوروز را کشتند... و به آتش کشیدند!."


"برای مردان افغان که فرخنده نوروز را کشتند...
و به آتش کشیدند!."

کتاب های جنایت آفرین مقدستان را بسوزانید
و خاکستر شان را در تشناب ها بریزید...،
چرا که شما زن جوانی را...
 کشتید!!!.

شما لبریز از خرافه و تعصب و نفرتید
لباس هایتان را به در آورید
و این بار پیکرهای لبریز از عقده و جهالتتان را بسوزانید...
چرا که شما حرمت انسانی را...
آتش زده اید!!!.
---
چگونه جانوران وحشی ایی هستید شما
که افغانستان را به خاک و خون کشید ه اید
و نام مردان افغان را ننگین کرده اید؟....

چگونه خدایی را پرستش می کنید شما!،
که قوانین تان از وحشتناک ترین جنایات بشری
 هولناک تر است!

و تنها معجزه معتبری که از کتاب خرافی ۱۴۰۰ ساله شما روییده
آفرینش انسان نماهای جنایتکاریست،
که زنی را به جرم پاره کردن
و سوزاندن ورق پاره ای از قرآن...،
کشته اند و سوزانده اند!!!.

چه ارزشی دارد قوانین خدای جنایتکار شما؟
چه احترامی دارد اعتقادات آمیخته به خون و شکنجه شما؟....

شما که به دختران کوچک به نام مذهب تجاوز می کنید
و بر زنانتان نقاب می افکنید
 و پسرانتان را بیشرمانه به  بچه بازی می برید!....

آه...، شما دقیقن...،
سزاوار جنایات طالبان و داعش هستید
نه!، شما حضور طالبان و داعش هستید!....

چگونه خدایی را پرستش می کنید شما
که قوانین تان از وحشتناک ترین جنایات بشری
 هولناک تر است!

شما زنی را به جرم پاره کردن ورق پاره ای
کشته اید و سوزانده اید!!!....

---
نمی هراسیم از شما... بکشید ما را
 آتش بزنید...
چهره کریه دین تان را به دنیا
بیشتر نشان دهید....

چه ارزشی دارد قوانین خدای جنایتکار شما؟
چه احترامی دارد اعتقادات آمیخته به خون و شکنجه شما؟!!!....

(شکوه بختیاری)

۲ نظر:

ناشناس گفت...

سال ۲۵۷۴ سال ( الله آدمکش) زدایی از ایران بزرگ.

Mansoor گفت...

دنیا با همهٔ قدرت باید فریاد برآرد براین بیداد