۱۳۹۴ فروردین ۹, یکشنبه

((پند درختان!))


((پند درختان!))

برای تو مینویسم عزیزم!؛
 بدرود...ترکم کن

چون هیچ درخت تناوری،
تنها برای پرندگان مهاجر...،
آغوش...نخواهد گشود!.

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: