۱۳۹۰ خرداد ۲۵, چهارشنبه

حزب اللهی ها و شاه اللهی ها جنازه دزدی را بس کنید !

خیلی نامردی میخواهد که هر چی ویدئو است از عکسهای کشته شدهای راه آزادی ایران را با عکس شاه سابق و...قاطی میکنید...چهارشنبه سوری عکس شاه برمیدارید میبرید، جمعیت را مصادره میکنید، شرم بر شما باد بس کنید ما خانوادهایمان در حال کشته شدن هستند،دخترانمان در زندانها در دست شکنجه گران هستند، بیشترین درصد مردم در تمام ویدئو ها  دارند داد میزنند جمهوری ایرانی...
 شما احترام و آبرویی که از شاه سابق هم مانده بودرا در بین مردم به نفرت تبدیل میکنید، بس کنید ای خداوندگاران چاپلوسی، بس کنید...
مردم ایران تعیین کننده هستند در رای گیری آینده ایران آزاد نظرشان مشخص میشود،

پس فرق شما با جمهوری اسلامی که پیکرهای جانباختگان آزادی را به نفع خودش میدزده چیست ،بس کنید از این همه نامردمی ها بس کنید...

می رویم نیویورک جلوی سازمان ملل اعلانهای بزرگ طرفداران شاهنشاهی را سرتاسر جلوی نرده ها نصب کردید و حتی مردمی

که در حال تظاهرات بودند نمی دانستند پایین نرده ها چه اعلانی هست چون پلیس از ان جلوتر را غدغن کرده بود برای رفت و آمد

 و من که پلاکارد عکس بچه ها ی جان باخته راه آزادی را جلوی نرده ها گذاشتم که در آخر راهپیمایی یک آقای خیلی مسن که هم

سن پدربزرگ من بود آمد که پلاکاردشان را جمع کند و با طرز وحشیانه ای به طرف من حمله کرد که پشت نرده ها بودم و گفت تو

این عکسها را تو گذاشتی تووووووووو،

من که شوکه شده بودم گفتم مگه چی شده؟،

مرد مسن با حالتی عصبانی عکس بچه ها را برداشت به طرف من هل داد و و در حالی که چند بار عقب و جلو آمد مثل اینکه می

خواست با دستش توی صورت من بزند...و بعد به جمعیت اطراف و خبرنگارهای خارجی نگاه کرد و با عصبانیت شروع به بازکردن

مقواهای بزرگ از نرده های جلوی محل تظاهرات کرد...وقتی مقوایی بزرگ را باز کرد و در حال جمع کردنش بود دیدم، نوشته

طرفداران پادشاهی....، شوکه شدم و به خانمی که کنارم بود گفتم ببین اینها چیکار می کنند ما صبح تا حالا این دو روزه جلوی

این اعلان داریم اعتراض می کنیم ؟!! این هم از طرز برخوردش می خواست من را بزند ، خانم کنارم با افسوس سر تکان داد و

گفت: اینها زمین را گرفته بودند دیگه....، این خاطره من از تظاهرات ۲ سال پیش جلوی سازمان ملل است... لطفا بس کنید!!!

حزب الهی ها ولی فقیه و امام زمان دارند، شماها شاه و شاهزاده؟،

فکر یک قانون اساسی از حقوق بشر برای مردمتان باشید، آدمها میایند و میروند ...، قانون اساسی که درست و انسانی باشد
نجات دهنده است نه یک فرد نوعی یا امام زمان....!


هیچ نظری موجود نیست: