۱۳۹۰ خرداد ۳۰, دوشنبه

در آستانه ۳۰ خرداد؛ پیشنهاد چهار رهبر جدید برای جنبش سبز آزادی بخش ایران!


در آستانه ۳۰ خرداد؛ پیشنهاد چهار رهبر جدید برای جنبش سبز آزادی بخش ایران!

۱-پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی

۲-مهندس طبرزدی

۳-مجید توکلی

۴-مهوش علاسوندی مادر عبداله و محمد فتحی

 پیشنهاد این چهار نفر به دلیل شهامت و شرافت و آزادی خواهشان صورت گرفته.

چندی پیش خبری به این مضمون پخش شد که متاسفانه مورد توجه زیادی قرار گرفته نشد.

درخواست مهندس طبرزدی و مجید توکلی از درون زندان

درخواست حرکت ده روزه خشم از درون زندان

طرح درخواست ده روزه خشم از حکومت ولایت مطلقه که از سوی دو دلیر مرد اسیر مهندس طبرزدی و مجید توکلی از درون زندان رجائی شهر خطاب به دانشگاهها ی کشور و دانشجویان شجاع این سرزمین با تمامی مخاطرات وهزینه ها ئی که میتواند برای آنها درپی داشته باشد باید با تمام قوا مد نظر قراربگیرئد واز هم اکنون این فراخوان در ابعاد گسترده در فیس بوک و همه فضاهای مجازی انتشار یابد. ما ملت ایران نمیتوانیم بازهم منتظر میر حسین موسوی و کروبی بمانیم وهر روز بر دامنه رخوت واستائی جنبش دمکراسی خواهی ملت ایران که چون کوه آتشفشان در حال قلیان وفوران است افزوده اما در بی تحرکی باقی بماند وحکومت استبدادی چنین وانمود نماید که که بر اوضاع مسلط است. دراین راستا از هیچ کوشش وتلاشی فروگذار نکنید.
این پیام ودرخواستی بود که امروز هم درتماس تلفنی از زندان به بیرون فرستاده شد. خود را برای دهه خشم با تمام قوا آماده کنیم ودر کنار دانشجویان ودانشگاهها قراربگیریم.

http://parsdailynews.com/83282.htm

آیا ما همچنان به قربانی دادن هموطنانمان برای آزادی در سکوت، ادامه خواهیم داد و اجساد عزیزانمان را در شب های تاریک با هق هق مادران بی پناه به خاک خواهیم سپرد؟

آیا دختران و پسرانمان را در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی چونان گذشته در چنگال متجاوزان و شکنجه گران رها خواهیم کرد؟

 و در خانه های خود منتظر مردانی خواهیم ماند که از درها و دیوارها خواهند آمد و دستهای ما را خواهند بست و در جلوی چشم همسران و پدران، به زنان و دختران و پسرانمان تجاوز خواهند...

آیا هنوز جوانمردانی در ایران هستند که دور تا دور زندانهای جمهوری اسلامی حلقه بزنند و جوانان دلیر زندانی را از بند ضحاک زمان برهانند؟...

آیا کسی هست که ما را یاری کند؟...

 آیندگان با نگاهی به تاریخ ما و کشورهای عربی چون تونس، مصر و سوریه... چگونه برداشتی از شرافت و غیرت ایرانیان خواهند داشت؟...

هیچ نظری موجود نیست: