۱۳۹۰ خرداد ۲۹, یکشنبه

ویدیو جواب به زهره الهيان رئيس کميته حقوق بشر مجلس که گفت: گزارشگر ویژه حقوق بشرِ سازمان ملل را «راه» نمی‌دهیم!!!


در جواب زهره الهيان رئيس کميته حقوق بشر مجلس که گفت: گزارشگر ویژه حقوق بشرِ سازمان ملل را «راه» نمی‌دهیم!!!...

شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۰


گزارشگر ویژه حقوق بشرِ سازمان ملل را «راه» نمی‌دهیم

ما گزارشگران موضوعی سازمان ملل را خواهيم پذيرفت و برای ما تعامل و همکاری مهم است اما زمانيکه گزارشگر ويژه با اغراض سياسی تعيين می‌شود از پذيرفتن آن معذوريم.
خبرنگاران سبز/حقوق بشر:
سرانجام روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با صدور قطعنامه ای گزارشگر ويژه خود را برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران از مالديو انتخاب کرد. اين انتخاب با توجه به به شهادت رسيدن هاله سحابی وهدی صابر با فشار کنشگران حقوق بشر تسريع يافت . اما چند روز از اين خبر نگذشته بود که زهره الهيان رئيس کميته حقوق بشر مجلس در گفتگو با «نسيم» در مورد اين انتخاب توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت : گزارشگر ويژه سازمان ملل را راه نمی‌دهيم چرا اساس قطعنامه ضدايرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل، توسط لابی‌های آمريکا و صهيونيسم تهيه شده و مبنای حقوقی ندارد.

زهره الهيان با بيان اينکه صدور قطعنامه ضد حقوق بشر عليه ايران از اساس غلط و با رويکرد سياسی بوده است، ادامه داد: ما گزارشگران موضوعی سازمان ملل را خواهيم پذيرفت و برای ما تعامل و همکاری مهم است اما زمانيکه گزارشگر ويژه با اغراض سياسی تعيين می‌شود از پذيرفتن آن معذوريم. 


اين اولين واکنش در جهت مخالفت برای تعيين و اعزام نماينده سازمان ملل در ايران است که بيان شده است. بايد ديد در ادامه ديگر مسئولان جمهوری اسلامی چه واکنشی نشان می دهند و واکنش سازمان ملل با اين مخالفت چه خواهد بود.
 

هیچ نظری موجود نیست: