۱۳۹۰ مهر ۲, شنبه

برای یک اختلاس 3 هزار میلیاردی ۵ نفر انسان غیرت نداشتند توی خیابان ها تظاهرات کنند!، ولی برای اعدام یک نوجوان ۱۷ ساله حدود ۲۰۰۰۰ بی شرافت جمع می شوند که جان دادن یک انسان تماشا کنند؟!


یک مثل قدیمی هست که از قول سیاستمداران انگلیسی میگه: اگر می خواهی بر ایرانیان حکومت کنی گرسنه نگه شان دار

 ولی برای حکومت بر مردم عرب سیر نگه شان دار،

 و یک مثل دیگه هست که میگه حکومت یک کشور شبیه آدم های آن کشور است

و یک مثل دیگه که میگه: ترس من از مردن در سرزمینی است که دست یافتن به فرکانس جدید فارسی1، برتر از دست یافتن به آزادی است...!

 و من می گم... ۵ تا آدم با غیرت توی ایران پیدا نشد که وقتی زندانی های سیاسی اعتصاب غذا کردند بروند جلوی اوین؟

 یا وقتی یک اختلاس 3 هزار میلیاردی شد،۵  نفر انسان غیرت نداشتند توی خیابان ها تظاهرات کنند!،

 ولی برای اعدام یک نوجوان ۱۷ ساله حدود ۲۰۰۰۰ بی شرافت جمع می شوند که جان دادن یک انسان تماشا کنند؟!

لیاقت ان ۲۰۰۰۰ نفر همین رژیمه...همین!

هیچ نظری موجود نیست: