۱۳۹۰ شهریور ۱۳, یکشنبه

عشق شیرین عبادی به قوانین ضد زن اسلامی و دروغ های شاخدارش درباره آزادی سیاسی در جمهوری اسلامی؟!

من شخصا نقدی ندارم در مورد این ویدئو، کم آوردم از این همه تحجر گرایی و دروغ گویی و و سندی بهتر از این در مورد دورویی اصلاح طلبها پیدا نکردم...

هیچ نظری موجود نیست: