۱۳۹۰ شهریور ۳۰, چهارشنبه

آیا ورزشکاری که ساعاتی قبل از فوتش برای شادی کودکان در برنامه کودک ظاهر شد!، راضی بود برای انتقام نوجوان ۱۷ ساله ای را که در هنگام اعدام مادرش را فریاد می زد... اعدام کنید؟چشمان هق زده مردم بر دهان گرسنه دار!

جمعیت میدان، بی کران!...

و سلول های کثیف زندان انباشته از جوانان !

 جنازه پسرک که با جرثقیل بالا رفت...آسمان شکافت!

 و خدا به صورت تک تک نظاره گران تف انداخت!...

  شکوه بختیاری

 

آیا ورزشکاری که ساعتی قبل از فوتش برای شادی کودکان در برنامه کودک ظاهر شد!،

راضی بود؟، برای انتقام، نوجوان ۱۷ ساله ای را که در هنگام اعدام مادرش را فریاد می زد... به دار بکشید؟

آیا این خاطره ای است که از فوت قویترین مرد ایران و جهان در خاطره ها باقی خواهد ماند؟...

صدای ضجه ها و التماس نوجوانی برای بخشش؟!

و جمله ای که تا ابد در خاطره تاریخ خواهد ماند؛ نوجوان ۱۷ ساله هنگام اعدام مادرش را صدا می زد!!!...

اگر این نوجوان مسبب قتل پهلوانی بود...

چه کسی  روح پهلوانی و جوانمردی را به دار کشید؟... 

چه کسی مسبب قتل روح پهلوانی و خاطره به یاد مانده از  قویترین مرد ایران و جهان است؟....

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ok . کاملا" موافقیم. ناسلامتی باید از آن مرحوم پهلوان میساختیم . خانواده آن مرحوم از متوفی قهرمان و پهلوان ضعیفی را نمایش دادند . پهلوانی که عفو و گذشت را باور نداشته باشد قهرمان نیست . انتقام ؟ پس باورهایتان چه میشود؟ کی بود که میگفت : در عفو لذتی است که در انتقام نیست . عفو در اوج قدرت زیباست ................