۱۳۹۰ مهر ۲, شنبه

آقای احمدی نژاد ما حرفی نداریم شماره بدهیم و قرار بگذاریم، اگر خیلی مردی یک مجوز تظاهرات بده، ببین ایران را محل قرار می گذاریم!...
آقای احمدی نژاد ما حرفی نداریم شماره بدهیم و قرار بگذاریم،

اگر خیلی مردی یک مجوز تظاهرات بده، ببین ایران را محل قرار می گذاریم!...

هیچ نظری موجود نیست: