۱۳۹۰ دی ۲۷, سه‌شنبه

مشاهده این ویدیو ها برای بالابردن فرهنگ بسیجی ها، سپاهی ها و لباس شخصی ها و کلا آخوند ها و بیت رهبری، اکیدا توصیه می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده این ویدیو ها برای بالابردن فرهنگ بسیجی ها، سپاهی ها و لباس شخصی ها و کلا آخوند ها و بیت رهبری، اکیدا توصیه می شود.

تا با دیدن زن جوان و زیبایی تحریک نشوند که بخواهند تذکر حجاب بدهند یا بهش تجاوز کنند 

 مهم ترین نگاه به انسان نگاهی انسانی است
هر انسان با هر شکل و نژاد و رنگ پوست
انسان است و دارای حقوقی انسانی
انسان چه برهنه یا پوشیده
که انسان، برهنه و آزاد به دنیا می آید
و این برهنگی و آزادی را
به عنوان حق انتخاب پوشش
و حق آزاد بودن
چون وحی ای از ماورای هستی به دنیای خاکی به ارمغان می آورد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیچ نظری موجود نیست: