۱۳۹۱ بهمن ۲۶, پنجشنبه

خانم نعیمه اشراقی، آیا خمینی پدر بزرگ شما بر طبق فتوای خودش،بدن شما را در کودکی لمس کرده بود؟


Mrs.Naeimeh Eshraghi, please don't lie about your grandfather , Khomeini was a criminal and Pedophile! 


اولین سوال پلیس در یک کشور پیشرفته از بچه های فامیل و نزدیکان مردی که به دست زدن به بدن کودکان اعتقاد داشته باشد، پس از دستگیری آن فرد این است که؛ آیا این فرد تا کنون یا در کودکی به قسمت های جنسی بدن شما دست زده یا خیر؟.
این صرفا سوال پلیس از بچه های آن خانواده می باشد که بسیار معمول و اولین قدم در شناسایی جرم های افرادی است که به دست زدن به بچه ها علاقه دارند.
در اینحال نوه چنین فردی نمی تواند به دروغ پراکنی و تحریف تاریخ بپردازد و انتظار چنین سوال هایی را نداشته باشد. چون این سوال یکی از اولین سوال هایی است که پس از دانستن فتوای خمینی در مورد دست زدن به نوزادان دختر، در مورد کودکان اطرافیان او مطرح خواهد شد.


هیچ نظری موجود نیست: