۱۳۹۱ بهمن ۲۷, جمعه

دستور آیت الله خمینی براساس فتوای آیت الله منتظری برای تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام!

Ayatollah Khomeini ordered the rape of virgin female prisoners before execution, based on a fatwa by Ayatollah Montazeri!


Crime without punishment; Report First / sexual torture of Iranian women prisoners in the 60's

براساس نتایج این تحقیق، برخی از انواع شکنجه جنسی همچون تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام، به طور سازماندهی شده و براساس فتوای آیت الله منتظری، به نقل از آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی اعمال می شده است؛ هرچند به گفته آیت الله منتظری از دستور او سوءبرداشت شده بوده است. همچنین، آیاتی از قرآن و نیز فتاوای شرعی که زنانی را که در جنگ با کفار یا سایر دشمنان اسلام به اسارت گرفته می شدند، غنیمت جنگی و در حکم اموال سپاهیان اسلام تلقی می کند، در خدمت توجیه شرعی تجاوز به زنان زندانی قرار می گرفته است!


 بن مایه ها/ Sources Farsi Source:
 

http://www.eshterak.info/t-azad/contact/shekanje-va-khoshoonat-jensi-alaihe-zendaniane-siasi-zan-dar-jomhoory-eslami.pdf

English Source:
http://justiceforiran.org/category/projects/crime-without-punishment/?lang=en
http://www.foxnews.com/story/0,2933,534116,00.html


هیچ نظری موجود نیست: