۱۳۹۱ بهمن ۲۱, شنبه

دست زدن به یک زن بدون رضایت او از تو یک مرد نمی سازددست زدن به یک زن بدون رضایت او از تو یک مرد نمی سازد، بلکه از تو یک رذل می سازد!

Touching a girl without her consent doesn't make you a man It Makes You a coward

هیچ نظری موجود نیست: