۱۳۹۱ بهمن ۲۶, پنجشنبه

زنان مصر در اعتراض به جنایات جنسی و خشونت لباس شخصی های دولتی، با چاقو به خیابان آمدند!


 


 
 زنان مصر با چاقو به خیابان آمدند تا قاطعانه اعلام کنند که نه تنها خانه نشین نخواهند شد بلکه خود با جنایات و خشونت جنسی برخورد خواهند کرد


بن مایه

هیچ نظری موجود نیست: