۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۸, پنجشنبه

زن, باحجاب یک پایه صندلی برده داری است

جوابی به دلقک بازی های گشت عرشاد
هیچ نظری موجود نیست: