۱۳۹۳ خرداد ۱۰, شنبه

زندگی بهشت حقیقیست
اگر خرافه گرایان مذهبی  به دنبال بهشتی خیالی در دنیای دیگری نبودند.  می توانستند جهان و زندگی مردمان را به منزله بهشت واقعی ببینند و در آبادی, آزادی و بهبودی زندگی مردم شریک باشند. نه در به جهنم تبدیل کردن جهان و شکنجه, شلاق, سنگسار و همه جنایات ناشی از اعتقاد به خرافات مذهبی.

شکوه بختیاری 

هیچ نظری موجود نیست: