۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۱, پنجشنبه

خواهرم همواره به تو دروغ گفته اند...


جوابی به دلقک بازی های گشت عرشاد


خواهرم این یک قانون است, هر چه زن در جامعه پوشیده تر مردان عقده ای و بیمار جنسی تر...

(شکوه بختیاری)

۱ نظر:

1pelk.blog.ir گفت...

شما مشخصا در کشورهایی مثل امریکا زندگی نکردید و از رفتارهای روزمره شان چیزی نمیدانید