۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۸, پنجشنبه

مازراتی بسیج...

تقدیم به عزیزترین دوست دوران دور و  گذشته, کودکی , نوجوانی و جوانی ام!


آه, چه تاسف شگرفت انبوهی
در حکومت مسخ شده سرزمین مادری ام موج می زند!

زمانی که ناباورانه
 دادستان کل کشور همان فردیست
که یک روزنامه نگار زندانی را کتک زده و گاز گرفته!.

و نزدیک ترین دوست دوران کودکیم
 برای رای گیری ریاست جمهوری
دوباره پس از کشتار ٨٨ به پای صندوق ها رفته
و مردمش را به پای مازراتی بسیج
فروخته ...

آه...چه تاسف شگرفت انبوهی...

عکس از مقاله" بابک زنجانی و افتتاح نمایندگی مازراتی از اوین!"
http://emroozofarda.ir/?p=3879

هیچ نظری موجود نیست: