۱۳۹۲ فروردین ۱۶, جمعه

و نامرد شاید، مرد مسلمانیست...


 در اعتراض به دستگیری آمنه در جلوی مسجدی در پاریس در حمایت از آمنه


و نامرد شاید،
مرد مسلمانیست
که از زنی نیمه برهنه
و فریاد آزادی خواهانه ای که در گلو دارد، به شدت!...
...هراسان است


(شکوه بختیاری)


بن مایه

هیچ نظری موجود نیست: