۱۳۹۲ اردیبهشت ۷, شنبه

کاش "مسلسل پشت شیشه" مال من بود!

 
I wish the machine gun behind the window, belongs to me!
(Police brutality in Iran)


صورتم افتاد روی خونی که از بینی ام بر زمین ریخته بود. پاهایم را بر زمین زدم و هق هق گریه کردم. دلم می خواست مسلسل پشت شیشه مال من باشد."

صمد بهرنگی، 24 ساعت در خواب و بیداری، تابستان 1347

هیچ نظری موجود نیست: