۱۳۹۲ فروردین ۱۹, دوشنبه

مذاهب، جنون خطرناکی هستند...

مذاهب، جنون خطرناکی هستند که شنیع ترین جنایات و وحشتناک ترین توحش را، با خرافات الهی توجیه می کنند....

(شکوه بختیاری)
 

هیچ نظری موجود نیست: