۱۳۹۲ فروردین ۱۶, جمعه

آتش زدن پرچم لا اله الا الله در اعتراض به دستگیری آمنه در جلوی مسجدی در پاریس

 و همانا شما آمنه را به زندان افکندید
و آتشی سهمگین در زمین افروختید.

و قسم به تمام خرافات و جنایتی که شما به آن باور دارید
که ما پیامبران راستین آزادی بشریت، هستیمبن مایه 

 

هیچ نظری موجود نیست: