۱۳۹۲ دی ۳۰, دوشنبه

((و مسیح من پسرکی دانشجو بود!))

و مسیح من,
پسرکی دانشجو بود
که یک شب, 
در اعتراضات خیابانی ظهور کرده بود!

و پیش از سپیده دم
زخمی, خسته
و خون آلود...
در زیر رگبار گلوله و باتون

به معراج رفته بود!.


(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: