۱۳۹۲ دی ۲۲, یکشنبه

آیه ای مقدس برای ننه قنبر


ای ننه قنبر به طرفداران خود بگو دست از سر کچل ما بردارند و فکری به حال شوهرهای بی بندو بار مذهبی خود بکنند که ٤ تا ٤ تا صیغه و زن نگیرند و به شما بیماریهای تناسلی منتقل نکنند...

هیچ نظری موجود نیست: