۱۳۹۳ فروردین ۱۲, سه‌شنبه

بمب های ساعتی...

و زمین بیمار شد از شرم
ترک بر داشت
و خون قی کرد
اجساد تکه تکه شده را
در تمام  خیابان های عراق و افغانستان

از عقده های کثیف و موهوم مادران و پدران
که کودکان بی پناه معصوم را
به بمب های ساعتی ادیانشان
زنجیر می کردند...

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: