۱۳۹۳ فروردین ۳۱, یکشنبه

ایمان دارم, به بهشتی از آن تو!
((چند سطری به یک بسیجی...))

غریب است تفکر شما؛ که خدایان مذاهبی را ستایش می کنید ....

خدایانی که برده داری/چند همسری, سنگسار,شلاق,کشتار و قربانی کردن فرزندان تان و ... را در راه خویش
مباح دانسته اند!.
و همزمان مرا کافر و ملحد می دانید و از عذاب دوزخی موهوم بر حضر می کنید. چرا که بر چنین خدایان شکنجه گر و قاتلی شوریدم.
چه بیمارگونه است که خود را به بهشت نزدیک می دانید هر آنزمان که شکنجه یا اعدام می کنید انسانی را.

و آری بهشتی محتمل از آن شما خواهد بود
با صدای ضجه های تمام زنان و دخترکان ی که بردگی همسری و چند همسری برگزیدید.
و جوی باری هایی روان خواهد بود از خون تمامی مردان و زنان و کودکانی که شکنجه کردید و به قتل رساندید.
و کاخ هایی برای شما مهیا خواهد بود از دستها و پاهایی که راه خدایانتان قطع کردید.

آری من به چنین بهشتی, مهیا, برای شما, در مغز حقیرتان ...
باور دارم!.
گوارایتان باد!.....

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: